NTP servers: ( UDP port 123 ) - RFC5905 RFC7822 RFC8573 RFC9109

Kot - Pani Naczelnik IG:@Pani_Naczelnik https://www.instagram.com/pani_naczelnik/
© arQ.PL Arkadiusz Sikorski, wszelkie projekty, zdjęcia, oraz inne materiały są objęte prawami autorskimi. / Mastodon / Mastodon / Mastodon